INLEIDING


Zelfs de wijze waarop het heelal is ontstaan,
beantwoordt aan dit patroon.
Dit is de fysische regelmatigheid die alles met alles verbindt.
Uit dit basispatroon ontstonden de herkenbare regelmatigheden zoals symmetrie,
verborgen symmetrie, spiegelbeeld, repetities van cirkel en spiraal,
de geometrische vormen, maar tenslotte ook de scheikundige en
complexe biologische patronen die het leven vormgeven.
Hij stelt daarom “De evolutie begint bij de oerknal”.

3) Tot op heden echter waren de kwantummechanica en
de bouwmechanica twee werelden die men helemaal niet kon linken.
Hij toont aan dat 'de kleinste ruimte-actie'
in wiskundig verband staat met het hefboomeffect in de bouwkunde.
Bij zijn architecturale structuren wordt telkens een zelfde patroon van bouwknoop,
waarin de hefboomtechniek wordt gebruikt, gerepeteerd.
Hierdoor ontstaan poëtische constructies
die dichtbij de natuur en de evolutie staan.

4) Zijn werk behandelt o.m. het probleem
van de afnemende biodiversiteit en cultuur-diversiteit.
Architectuur kan een belangrijke invloed hebben op deze problematiek.
Vandaar zijn de architecturale installaties, met zijn bouwwijze ontwikkeld,
eerder gericht op het beschermen van bestaande ecotopen en
vrijheid in vormgeving.
Dit kan door gebruik te maken van kleine houtsecties.
Takken of daarvoor aangeplante jonge boompjes komen dan in aanmerking,
terwijl volwassen bomen en bossen kunnen worden bespaard.

Een steeds terugkerend thema is:
‘Hoe kunnen we plaatselijke culturen behouden
en deze toch laten deelnemen aan de modernisering ’

  • Elementen van het nieuw wereldbeeld:
    • Alles is met elkaar verbonden door een beperkt aantal stappen (h/2.pi.c). Vanaf het ontstaan van het heelal(Oerknal).
    • De schoonheid van de diversiteit ligt gebed in de onvolmaaktheid van het leven. In de overgang ligt de rijkdom.


  << Naar de vorige, volgende pagina >>©Copyright 2009 Bregt Leenknegt All Rights Reserved