KUNST: Verbindende Thema's


Vogel
Bouwknoop
Elimentaire deeltjes
Palmboom

Mijn wereldbeeld is mijn kunstwerk
1. Verbindende Thema's

Biodiversiteit

De schoonheid van de biodiversiteit ligt gebed binnen de absolute onvolmaktheid van het leven en de evolutie.
Onvolmaaktheid en diversiteit zijn met elkaar verweven tot één geheel. De vrijheid van mens wordt bepaald door de bestaande (bio)diversiteit.
De kunstenaar onderschrijft en onderbouwt een 'convergente evolutietheorie' die geldig is van bij het ontstaan van het heelal.Bouwknoop

De nieuwe bouwwijze, toepasbaar voor alle types houtachtige gewassen; zoals
loofhout, naaldhout, bamboe en palm, helpt ecotopen beschermen en ondersteunt zowel biodiversiteit als cultuurdiversiteit.
Belangrijke vragen die door de kunstenaar worden gesteld:
'Hoe kunnen plaatselijke culturen worden behouden, terwijl deze toch deelnemen aan de modernisering?' en
'Waarom is architectuur kunst?' of 'Waarom moet kwaliteitsvolle architectuur kunst zijn?'

[ Verder naar Architectuur ]

Botsing / Verval elementaire deeltjes

De door de kunstenaar vastgelegde 'kleinste ruimte-actie' (h/2.pi.c)
of de 'kleinste natuurlijke gebeurtenis' staat in wiskundig verband met zijn nieuwe bouwwijze,
door het toepassen van het hefboomprincipe. Hiermee maakt hij ook duidelijk hoe alles met alles is verbonden.
Hij noemt dit verbindend gegeven ook 'de kleinst begrensde hoeveelheid onzekerheid'.

[ Verder naar Wetenschap ]

Palm

Omwille van zijn rijke symboliek kwam de palm vaak voor in de beeldende kunst.
Zo staat hij symbool voor levenskracht en vruchtbaarheid in de Assyrische kunst.
In Egypte stond de dadelpalm model voor de zuilen die de levensboom weergeven en de wereld dragen.
De dadelpalm regenereert sterk en werd daardoor symbool voor onsterfelijkheid.
Hier de palm ook als type boom met het grootst aantal soorten en toepasbaar met de voorgestelde bouwwijze.2. Tentoonstellingen / Prijzen

2010: Permanente tentoonstelling: Verbeke Foundation te Kemzeke (Sint - Niklaas)     [ Foto's ]

2009: Laureaat kunstprijs Moortgat Keukelinck / Centrum Ysara Nieuwpoort: 31/10 - 22/11/2009      [ Foto's ]

2009: Tentoonstelling 'Getij-Dingen' te Koksijde. Kunst op strandpalen van Oostduinkerke tot Sint - Idesbald: 19/01 - 15/12/2009      [ Foto's ]

2008: Tentoonstelling 'Kunst Rond de Torens' te Nieuwpoort.      [ Foto's ]

2008: Tentoonstelling 'Furn Art' te Veurne. Installaties, schaalmodellen en tekeningen/pastels.     [ Foto's ]

2006: Doctoraatsverdediging 29/06 TU/e: 'Naar een nieuwe houtskeletbouwwijze'
            'Van wereldbeeld tot bouwmethode; bijdrage tot humaan ecologisch bouwen'      [ Zie Architectuur ]

1995: Derde prijs internationale wedstrijd - 'Bouwen van 25 bioklimatische woningen' te Tenerife
            Integratie van de nieuwe bouwwijze in de architectuur      [ Zie p137 ]

1995: Laureaat van de internationale wedstrijd 'House with no body': Voor een nieuwe bouwwijze of systemen met holistische benadering.
            Belgisch Bureau Bouwkunde. Huttegemstraat 5/Kruishoutem.
            Deelnemende landen: Rusland, Frankrijk, Verenigd Koninkrijk, Spanje, Italië, Portugal, Nederland en België.      [Zie p146]

1994: Internationale wedstrijd voor houtbouw:
            'Concours d'Architecture de Logement et Hangar de dépôts en structure Bois' Te Liége(Luik).
            'Bouwen van een loods' Derde prijs       [Zie p111]

1993: Nationale VIBA (Vereninging Integrale Biologische Architectuur) prijsvraag
            'Mens en milieubewust bouwen en wonen':
            Derde prijs ontwerpers jury voor het ontwerp van 100 woningen voor de locatie 'Nieuwland' Te Amersfoort (NL).

1993: Architectuurprijs 'Inrichten van een park in het domein De Vijvers' te Gent
            In samenwerking met tuin en landschapsarchitecten 'Bureau voor Vrije Ruimte'      [ p189 ]

1987: Laureaat voor ontwerp van monument 'De Belleman' (Voor de Fiertel te Ronse)

1981: Bekroning te Berlijn bij de internationale filmwedstrijd voor stadsherleving.
            'Out of harm's way' Geborgenheid. Aangekocht door de toenmalige BRT (Belgische Radio en Televisie)
           

3. Media

4. Onderzoek

5. Architectuur

©Copyright 2009 Bregt Leenknegt All Rights Reserved